Imagine This!....alle jongeren hebben een velige thuishaven en kunnen tijdelijk in het Xperience hotel van Overleven, via Leven naar Beleven stromen

Het Xperience hotel is een concept voor tijdelijk begeleid kamerwonen voor jongeren die tijdelijk zonder veilig en inspirerend thuis zijn. Jeugd kan zelf kiezen om tijdelijk te wonen en ook van een gevarieerd aanbod aan activiteiten te genieten. Met als doel te ervaren wat er in de wereld nog meer te koop is en als swelkome afleiding van een pittige leerschool. Empoweren en beleven zijn, naast toeleiding naar opleiding en werk en zelfstandig wonen, belangrijke onderscheidende factoren van deze aanvullende oplossing voor de zorg voor jongeren en jong volwassenen.

Xperience hotel wil nadrukkelijk gebruik maken van volwassen ervaringsdeskundigen als begeleider en coach. Als methodiek is voorlopig YouTurn gekozen, succesvol in gebruik bij JJI's. In de basis staat het werken vanuit de wensen van de jongeren en jongvolwassenen zelf. Belangrjke eerste stap is dus zorgen dat de jongere leert dromen en ergens naar uit gaat kijken. en dit ook leert visualiseren en proeven. Om bij tegenslagen als houvast te kunnen gebruiken.

Xperience hotel wil nadrukkelijk ook een maatschappelijke functie vervullen, aanbod zoals een eetcafe, stadsboerderij functie, cybercafe, repaircafe zijn mogelijk zowel aanbod als leerbedrijf. Deze activiteiten waar mogelijk uitvoeren in nauwe samenwerking met betaande partijen en commercieel aanbieden. Om hierdoor niet (geheel) afhankelijk te blijven van overheidsgelden en subsidies.

Beoogde vestigingsplaats iom keten en daar waar de eerste mogelijkheden en kansen zich voordoen. Varianten: in leegstand, in boederij op grens stad-platteland en/of op het water.

Bijzonder aanvullend aanbod door opname van wijk-/stadsfunctie en opname commerciele activiteiten, waardoor er geen volledige afhankelijkheid van overheidsgelden zal bestaan. Als motto hanteren we van Overleven, via Leven , leren Beleven!

 

Planning; sponsor vinden (voorlopig is dit initiatief in concept geadopteerd door  ZON en krijgt profesioneel advies van PJP tot zomer 2011)

 Sociale duurzaamheid Ecologische duurzaamheid Economische duurzaamheid
 x Primair mogelijk , ondersteunend x Primair volgend