Uit de statuten dd 23-3-2011

Artikel 2 - Doel 

1. De stichting heeft ten doel :

- het bevorderen van de van de sociale cohesie en leefbaarheid in wijken;

- bijzondere doelgroepen, waaronder en met name jeugd, zwerfjongeren,

inburgeraars en kansarmen, te stimuleren en faciliteren om zich op een bijzondere manier te profileren en duurzaam te verbinden met de maatschappij;

- het bieden van hulp aan diegenen die problemen ondervinden met wet- en regelgeving,

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting dient het algemeen belang. ------------------------------------------

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. -------------------------------------------

4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken: -----------------------------

- door het initiëren van creatieve initiatieven en projecten;

- door adoptie van en steun aan succesvolle en potentierijke initiatieven van anderen die de doelstellingen en werkwijze van de  stichting onderschrijven en helpen realiseren;

- het (doen) organiseren van diverse activiteiten;

- het geven voor voorlichting.

 

Terug