Wat is Appreciative Inquiry?

 

Desiree raakte geinspireerd door een artikel van David Cooperrider tijdens haar Leergang sturen van veranderingen bij het SIOO in Utrecht.. Over het gebruik van AI interviewtechnieken tijdens een community development project.

AI = een benadering voor het co-creëren van veranderingen

Appreciative Inquiry (AI) is een verandermethode die verschilt van de meer traditionele veranderingsinterventies die zich richten op problemen, zwakten en tekorten van een organisatie, mens en maatschappij. In plaats van de vragen te stellen ‘Wat gaat er allemaal mis’ en ‘Wie/wat is daarvoor verantwoordelijk?’ start AI met de vraag: ‘Wat zijn de momenten van succes en hoe kunnen we dit succes verder uitbouwen naar de toekomst.’ Het veranderingsproces richt zich op wat de organisatie, mens of maatschappij of community werkelijk wil bereiken in de toekomst.

AI kan letterlijk worden omschreven als ‘waarderend exploreren en ontdekken’. Het wordt als benadering gebruikt om op een opbouwende positieve wijze naar mensen en organisaties te kijken. Daarnaast is AI te gebruiken als een veranderingsmethode vanuit de centrale gedachte dat in het verleden reeds antwoorden liggen voor het vormen van de toekomst. In het proces van het zoeken naar deze antwoorden, is het uitgangspunt dat iedereen betrokken is bij het veranderproces.

Opbrengst
AI levert een visie op die in een gezamenlijk dialoog is geformuleerd. Deelnemers krijgen het vertrouwen in de haalbaarheid hiervan omdat visie en doelen zijn gebaseerd op positieve ervaringen (binnen de organisatie) van de individuele deelnemers. AI zorgt voor betrokkenheid, verbindingen en enthousiasme om de gewenste veranderingen daadwerkelijk te realiseren en draagt bij aan het reflecterend en lerend vermogen van organisaties en individuen.

(Bron netwerplace.eu van TNO)