Onze missie is kort en bondig; leuke impulsen geven met een duurzame (lees; blijvende) impact

Vrolijkheid,verbeelding, creativiteit en plezier zijn hierbij belangrijke eigenschappen die de samenwerking bevorderen en een reserve creëren die goed van pas komen als het eens wat tegenzit en zaken niet lopen zoals je ze in gedachten had.

 

Onze doelstellingen vloeien steeds voort uit wat ons als bestuur drijft, wat de maatschappij als geheel drijft, wat de wereld drijft en wat specifieke doelgroepen in het bijzonder drijft en nodig hebben.

Ons hart gaat in het algemeen uit naar samenwerken en bekrachtigen

En in het bijzonder naar jeugd en jongeren, vrouwen, verbinding van oud met jong en de waarde van een gezonde en grote biodiversiteit voor een florerende natuur en gezond leefmilieu.

 Ons motto vloeit voort een nimmer aflatende positieve en oplossingsgerichte instelling;

No more Pro-Blamen……You + Me = We Solve

 Waarom in het Engels? Omdat we een mooi international netwerk hebben en hier ook mee willen blijven samenwerken om daar met hier te blijven verbinden.

 Onze grondhouding is mooi verwoord door de weledelgestrenge heer O. B. Bommel die eens zei “ Gelukkig dat er zich ook in dit tijdsgewricht nog Helden bevinden, die hun Vleugels naar alle kanten uitslaan en zodoende de Aderen des volks Warm doen lopen door hun Groot Denkraam..”