Imagine This! Alle balkons (en daken) zijn groen en eetbaar.....

In 2010 participeerde Leiden in het Gezonde Gronden project Eetbare balkons en vensterbanken uit Den Haag

Wij zien veel potentie en belangstelling in en buiten Leiden.

Wij zien ook dat een andere en aanvullende aanpak  en variant (moderner en meer slagvaardig met gebruik van internet )  mogelijkheden creeert om een groter bereik en dus nog meer resultaat (in aantal en zichtbaarheid) te boeken. De insteek van Imagine This! is dan ook impact op sociale duurzaamheid en niet primair op ecologische duurzaamheid gericht. De resultaten hebben wel dezelfde impact. Waarbij de aandacht voor en informatie over biodiversiteit, gezonde grond en gezonde teeltmethodes zonder gif & kunstmest en bewustwording & verandering van consumptiegedrag in hog mate bijdrage leveren aan ecologische duuraamheid.

 

Balkon moestuin Leiden (foto Portaal Leiden)

Spinaziesoep met oostindische kers van eigen balkon moestuin in Leiden

 

Planning: Partners vinden en dan voorstel naar fondsen en woningbouw cooperaties in 2011

 Resultaat:

Sociale duurzaamheid Ecologische duurzaamheid Economische duurzaamheid
 x Primair x ondersteunend x ondersteunend