Imagine This! ..........Iedereen denkt in oplossingen en gebruikt wat werkt, van worstelen in eenmanswerk naar positief, inclusief en constructief samenwerken en -leven

geïnspireerd door Imagine Chicago! en de Appreciative Inquiry (AI) methodiek van David Coopperrider plannen voor een soortgelijk maatschappelijk project waarbij Bliss Browne resp David Cooperrider geweldige resultaten boekten met de oplossingsgerichte interviemethodes. Uitgaan van wat werkte in het verleden, stimuleren van ontmoeting, scenariodromen, -denken- en doen.  Voor eigen welzijn en ontwikkeling, de groep of community, de organisatie, de maatschappij en de wereld.

Opties:

  1. Burgers, ambtenaren en leiders in Leiden en elders in Nederland in geprek gaan met zwerfjongeren en andere jongeren zonder vaste velige verblijfsplek en startkwalificatie
  2. Bedrijf, wetenschap en burgers jong en oud gaan in gesprek over de stad zoals die kan zijn

 

Planning: Projectplan, partners vinden en fondsen aanvraag  in 2011 Aansluiting bij AI100 vinden

Resultaat:

Sociale duurzaamheid Ecologische duurzaamheid Economische duurzaamheid
 x (primair) (ondersteunend thema) (ondersteunend thema)